Výstavba pozastavena
2. 9. 2011 11:16
Po dokončení IS, komunikací a dvou základových desek je výstavba dočasně pozastavena. O spuštění další etapy výstavby budete informováni.

Zahájení prodeje bytů v domech B4 a B5
1. 9. 2010 10:22
Zahájen prodej bytů pro domy B4 a B5. Pro zájemce zajímavé podzimní slevy.

Zahájení výstavby domů B4 a B5
15. 3. 2010 10:15
Zahájení výstavby domů B4 a B5 začne na jaře roku 2011

Základy domů B4 a B5
11. 9. 2009 16:58
Jsou dokončeny základy domů B4 a B5, příjezdová komunikace, parkovací stání k domům.

Inženýrské sítě
20. 7. 2009 10:44
Jsou dokončeny přívody vody, splašková a dešťová kanalizace. Začíná stavba základů domů B4 a B5.

Výstavba zahájena!
21. 4. 2009 10:25
Dne 20.4.2009 byla zahájena výstavba inženýrských sítí.

Stavební povolení
3. 4. 2009 13:06
Dne 27.3.2009 bylo Městským úřadem v Pohořelicích vydáno stavební povolení na realizaci deseti bytových domů.


9. 3. 2009 10:38
Dne 4.3.2009 bylo Městským úřadem v Pohořelicích vydáno stavební povolení na realizaci vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace včetně přípojek.


4. 2. 2009 10:41
Dne 23.12.2008 bylo Městským úřadem v Pohořelicích vydáno stavební povolení na Komunikace a zpevněné plochy, které dne 15.1.2009 nabylo právní moci.


Detail stavebního pozemku od západu
Chodník ke hřišti
Základy
Připravujeme
Připravujeme
LokalitaInženýrské sítěHrubá stavbaExteriéryInteriéry

Lokalita:
V západní části obce Pohořelice, která se nachází zhruba 15 min. jízdy autem z Brna po rychlostní komunikaci R 52, připravuje investor Residence Malý Vinohrad, s.r.o. výstavbu nových nízkoenergetických bytových domů, komunikací a přípojek. Řešené území je volné s travnatým porostem mírně se svažující k místní vodoteči. Z jedné strany je pozemek ohraničen areálem bývalých kasáren, hranici zde tvoří vzrostlá zeleň, ze strany druhé je pozemek ohraničen stávající příjezdovou komunikací do areálu, severní hranici částečně tvoří místní komunikace a částečně stávající bytová výstavba podobného charakteru jako je tento investiční záměr. Vlastní pozemek určený k zástavbě má plochu 15 303 m2.

Informace o projektu:
Projekt se sestává z deseti nízkoenergetických bytových domů venkovského charakteru (tři podlaží plus podkroví) se sedlovými střechami se sklonem 35°. Bytové domy budou mít dohromady 121 bytových jednotek s převažující velikostí bytové plochy 3 + KK. V rámci I. etapy výstavby budou realizovány bytové domy označené B4 a B5.. Výškové osazení domů je řešeno jako bezbariérové, tzn. úroveň vstupního podlaží je ve výšce do 0,5 m nad terénem. Všechny bytové domy budou vybaveny osobními výtahy, které tak zlepší kvalitu bydlení nejen pro starší obyvatele domů. Objekty mají moderní a kompaktní architektonický design a budou zasazeny do zeleně, která bude oživena vzrostlými stromy.

Záměrem investora je nabídnou zájemcům kvalitní bydlení venkovského typu v blízkosti moravské metropole a využít tak všech výhod, které toto spojení přináší. Projekt preferuje dnes tak žádaný moderní styl bydlení – skloubení práce v ruchu velkoměsta s bydlením v klidném venkovském prostředí zasazeném do zeleně a na čistém vzduchu.

Residence Malý Vinohrad“ se začne realizovat na jaře roku 2009. Své první obyvatele přivítá v létě roku 2010. Proto neváhejte a zarezervujte si vaše nové bydlení již nyní. Buďte mezi prvními!


TOPlist